Select Page

Bestellen boek Duurzaam Uitgeven

Het boek Duurzaam Uitgeven kan vanaf 5 november 2018 worden besteld. Ecodrukkers uit Nieuwkoop verzorgt de opslag, afhandeling en verzending van het boek. Hiervoor wordt een bedrag van 6,50 euro in rekening gebracht. Verder zijn geen kosten verbonden aan het boek. Per bestelling kunnen maximaal twee boeken worden geleverd. Bestel het boek Duurzaam Uitgeven.