Select Page

Boek Duurzaam Uitgeven

Het klimaat verandert en de grondstoffen raken op. Duurzamer handelen is noodzaak. Diverse (internationale) verdragen en overheidsbeleid beogen de klimaatontwrichting tegen te gaan. CO2-reductie en een circulaire conomie waarin afval niet bestaat zijn belangrijke pijlers. Hernieuwbare grondstoffen (Renew), vermindering van materiaal en energie (Reduce), hergebruik van producten (Re-use) en recycling (Recycle) van materiaal dragen daaraan bij.

Print kan een duurzame, circulaire communicatievorm zijn. Het basismateriaal papier speelt daarbij een grote rol. Papier is een natuurproduct met een hernieuwbare bron die CO2 opneemt; hout. Papier kan ook nog eens meerdere malen worden hergebruikt. Met de projecten Duurzaam Boek en Duurzaam Tijdschrift I en II onderzochten Papierenkarton.nl en ketenpartners uit de grafische sector hoe papieren boeken en tijdschriften nog duurzamer kunnen worden gemaakt. Onderzoek naar de footprint van bestaande boeken en tijdschriften leidde tot een aantal aanbevelingen tot verduurzaming. Deze werden opgevolgd bij de productie van vergelijkbare, nieuwe boeken en tijdschriften. Dat resulteerde in een CO2-reductie van ruim vijftig procent. Een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm, in combinatie met een duurzame keuze voor en omgang met papier blijkt veel milieuwinst op te kunnen leveren. Reductie van materiaal, transport, energie en afval heeft, samen met de toepassing van duurzamere energie- en materiaalalternatieven, een lagere milieu-impact tot gevolg. Maar hoe pak je dat aan en waar begin je? In het boek staat een aantal aanbevelingen en worden praktische tips gegeven Voorbeelden zijn:

  • Formuleer een strategie
  • Bepaal functie en oplage zorgvuldig
  •  Kies voor de ketenaanpak
  • Richt het proces efficiënt in
  • Betrek het milieu bij de keuze voor vorm en materiaal
  • Denk na over de productietechniek
  • Sluit de kringloop van papier. Kies voor recycling

Het boek Duurzaam Uitgeven zelf is state-of-the-art duurzaam geproduceerd. Van het Ecolabeling System (ELS) kreeg Duurzaam Uitgeven een groen label. Lees meer…