Select Page

Duurzaam uitgeven

Projecten

Papierenkarton.nl informeert niet alleen over de duurzame eigenschappen van papier en karton. Zij wil ook bijdragen aan een verdere verduurzaming van de materialen en het gebruik daarvan. Papierenkarton.nl zet projecten op waarin eindproducten en alle bij de productie daarvan betrokken partijen centraal staan. Ketendenken en -samenwerking zijn essentieel voor de verduurzaming van eindproducten. In iedere schakel van de keten (en de verbinding daartussen) is winst en efficiency te behalen. Met de drie ketenprojecten Duurzaam Boek, Tijdschrift I en II heeft Papierenkarton.nl in de periode 2010-2016 ketenpartijen samengebracht. Met resultaat! De milieudruk van boeken en tijdschriften werd sterk verlaagd door kritisch te kijken naar functie van producten, oplages, materiaalgebruik, productiemethodes en recycling.

Boek Duurzaam Uitgeven

In 2018 is de noodzaak van verdere verduurzaming van de economie nog urgenter. In 2050 stoten we conform de afspraken in het klimaatverdrag van Parijs geen CO2 meer uit en de regering voert beleid uit dat moet leiden tot een circulaire economie in 2030. Dat is al over twaalf jaar en circulair zijn we nog lang niet! Ondanks de in essentie circulaire eigenschappen van papier en karton, moet er ook in de grafische keten nog een boel gebeuren. Ter bewustmaking en inspiratie van de ketenpartners heeft Papierenkarton.nl de lessen uit genoemde projecten samengevat in het boek Duurzaam Uitgeven. Het boek is op 23 oktober 2018 gepresenteerd op de Dutch Design Week en zal worden verspreid onder ontwerpers, uitgevers en drukkers. Doel: opnieuw inspireren en ketenpartijen aanzetten tot verdere verduurzaming van printproducten. Niet omdat het kan maar omdat het moet!