Select Page

Pulp en water

Pulp vormt de basis van papier. Pulp bestaat uit vezels en water. Op het moment dat de pulp de papiermachine ingaat is deze vermengd met water. De verhouding bedraagt 1% papiervezel tegenover 99% water. Afhankelijk van het te maken papier worden hulpstoffen toegevoegd aan de pulp. Dit proces heet stofvoorbereiding.

pulpWater heeft een centrale rol in de papierproductie. Water is niet alleen onderdeel van het papier en de pulp zelf, maar functioneert ook als transportmiddel voor de vezels tijdens de productie. Gedurende het productieproces verdwijnt het water uit de pulp en krijgt het papier en karton de uiteindelijke verschijningsvorm. Na gebruik voor productiedoeleinden wordt het water opnieuw aangewend in het productieproces. Voordat het uiteindelijk wordt afgevoerd, wordt het biologisch en mechanisch gereinigd. Gevolg:het voor de productie gebruikte water gaat vaak schoner het milieu weer in dan dat het in het productieproces werd gebracht. Ook wordt het watergebruik zo sterk als mogelijk gereduceerd. In de afgelopen 15 jaar heeft de papierindustrie het gebruik van water bijna gehalveerd. Papier maken met minder water betekent tevens minder droogtijd en dus energiebesparing.