Select Page

Vormkarton

Vormkarton wordt hoofdzakelijk gemaakt van oudpapier dat gereinigd, verdicht en samengeperst wordt waarna er water aan wordt toegevoegd om er Vormkartonverpakkingen of beschermingsmaterialen van te maken. Het mengsel van water en vezels wordt in een bad gepompt waarin een grote trommel ronddraait. Op de trommel zijn verpakkingsvormen gemonteerd. De vloeibare pulp wordt door middel van een vacuüm in de vormen gezogen. Tegelijkertijd wordt het water aan de vormen onttrokken. De natte verpakking wordt dan geperst en gedroogd. Nadat de verpakking droog is, wordt deze opnieuw geperst en bedrukt.

Meer weten over vormkarton? Kijk op de website van de European Moulded Fibre Association.