Select Page

Water

water-procesWater speelt een belangrijke rol in de productie van papier. Op het moment dat de pulp op de zeef van de papiermachine wordt gespoten, bestaat die pulp voornamelijk uit water. De verhouding is 1% papiervezel tegenover 99% water. Water is niet alleen onderdeel van het papier zelf. Het functioneert ook als transportmiddel voor de vezels tijdens de productie. Simpel gezegd berust het maken van papier op het toevoegen van water aan vezels en daarna weer verwijderen van water.

Efficiënt en duurzaam watergebruik heeft de hoogste prioriteit van de papierindustrie. Na het gebruik voor productiedoeleinden wordt het gebruikte water gerecycled, ofwel opnieuw aangewend in het productieproces. Voordat het uiteindelijk wordt afgevoerd, wordt het biologisch en mechanisch gereinigd. Gevolg: het voor het productieproces gebruikte water gaat vaak schoner de fabriek weer uit dan dat het erin kwam.

Daarnaast wordt het watergebruik zo sterk als mogelijk gereduceerd. Papier maken met minder water betekent minder droogtijd en dus energiebesparing. In de afgelopen 15 jaar heeft de papierindustrie het gebruik van water bijna gehalveerd. Daarnaast wordt gezocht naar alternatieven voor water, zoals bio-alcohol.