Select Page

Veilige oplossingen

Het klimaat verandert. De wereldbevolking groeit. De voorraad bodemschatten staat onder druk. Willen ook toekomstige generaties in hun eigen root-duurzaamheid-mvobehoeften kunnen voorzien dan zal het leefpatroon van nu moeten veranderen. Duurzamer handelen is noodzaak. Met het opstellen van brancheverduurzamingsplannen toont het verpakkende bedrijfsleven ambitie. Met een hernieuwbare bron en aantoonbaar hoge recyclingcijfers (inzameling èn hergebruik) zijn papier en karton daarvoor dé verpakkingsoplossingen.

  • Nederland is kampioen papierrecycling. 86% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt gerecycled.
  • 83% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oud papier.
  • Mede door de Europese papierindustrie groeit het Europese bos (sinds 1950 met 30%).
  • De consument beschouwt papier en karton als de meest duurzame verpakkingsoplossingen.

Oplossingen voor probleem minerale oliën

Zolang er geen duidelijkheid is over bron en oorzaak van minerale oliën, kan de meest passende en effectieve oplossing niet worden ingevoerd. Tot die tijd kan gebruik worden gemaakt van alternatieven die zijn ontwikkeld door de keten van papier- en kartonproducenten en -gebruikers. Met deze alternatieven kan eventuele migratie van minerale oliën van verpakking naar voedsel worden geminimaliseerd. Enkele voorbeelden van alternatieven:

  • voedsel kan worden verpakt in karton dat is gemaakt van verse vezels. Minerale olieresten in oud papier worden zo vermeden. Kanttekening: als alle verpakkingen zouden worden gemaakt met verse vezels ontstaat een grondstoffenprobleem;
  • minerale oliën-vrije inkten zijn beschikbaar. Deze worden volop toegepast voor voedselverpakkingen. Ook voor de productie van kranten, boeken en magazines zijn minerale oliën-vrije inkten ontwikkeld. Onderzoek vindt momenteel plaats of deze inkten geschikt zijn voor alle drukprocessen. Toepassing zou op termijn een mogelijke verontreinigingsbron wegnemen.
  • het aanbrengen van barrières in de verpakking is een oplossing om migratie van (bestanddelen van) minerale inkten uit kartonnen verpakkingen richting voedsel tegen te houden. Gelet op de ambitie voor een circulaire economie voor verpakkingen, is het essentieel dat deze barrières recyclebaar zijn in het bestaande recyclingproces voor papier en karton. Nederlandse producenten van kartonnen verpakkingen hebben verschillende soorten barrières ontwikkeld die de migratie van minerale inkten tegenhouden. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende producent.