Select Page

Regelgeving

De voedselveiligheid is geregeld in de Warenwet. Daarin staat dat een product de gezondheid en veiligheid van consumenten niet in gevaar mag brengen. Veel regels uit de Warenwet zijn afgeleid van Europese richtlijnen en regelgeving. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat ons eten veilig is. Een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid staat op de website van de NVWA.

Internationale markt vraagt om brede aanpak

Karton bestaat voor een groot deel uit oud papier en karton. De voedsel-, verpakkings- en recyclingindustrie omvat wereldwijde productieketens. Uit de hele wereld komen verpakkingen naar Nederland. Na gebruik worden ze ingezameld en hergebruikt. Oud papier en karton is een waardevol (import- en export)product. De oplossing van de problematiek van de minerale oliën vereist een internationale aanpak. Geografisch gezien is een Europese aanpak een minimumvereiste. Enkel nationale wetgeving heeft een beperkt effect.

 papier-en-karton-infographic-4_500px

Op dit moment is er geen specifieke Europese regelgeving voor papieren en kartonnen verpakkingen en voor inkten voor levensmiddelenverpakkingen. De verpakkingen en inkten moeten aan de nationale regels van de lidstaten voldoen. Deze verschillen onderling. De meeste lidstaten (inclusief Nederland) hebben nog geen specifieke migratienormen voor MOSH en MOAH. Uiteraard moeten verpakkingen voldoen aan (inter)nationale veiligheidscriteria en wettelijke bepalingen over materialen die in contact komen met levensmiddelen. Zo stelt de Verordening voedselcontactmaterialen (EU 1935/2004) dat verpakkingen de gezondheid van mensen niet in gevaar mogen brengen en ook niet mogen leiden tot onaanvaardbare wijzigingen in de samenstelling van levensmiddelen. De papier- en kartonsector heeft op basis van deze regelgeving een eigen Europese sectorrichtlijn ontwikkeld. Producten van papier en karton die met levensmiddelen in aanraking komen, worden gemaakt conform strenge Europese veiligheidseisen. Een voorbeeld is de ECMA GMP for Food Safety. Naast gebrek aan Europese wetgeving is er discussie door onduidelijke nationale regelgeving. Voorbeeld: de Nederlandse Warenwet stelt dat de migratie van schadelijke stoffen van verpakking naar voedsel lager dient te zijn dan 60 milligram per kilo. Wordt die normering toegepast op het Foodwatch-onderzoek (dat van een Duitse richtlijn is uitgegaan) dan valt het aantal gevallen van voedsel dat gevaarlijk is verontreinigd met minerale oliën beduidend lager uit dan het aantal uit de conclusies van Foodwatch: 1 – 5% in plaats van de circa 50% die door Foodwatch wordt opgevoerd. Dit voorbeeld wijst op de noodzaak van duidelijke Europese normen en afstemming van nationale regelgeving hierop.

Conclusie

Een Europese oplossing en het stellen van uniforme Europese normen is een vereiste. Het is belangrijk te beseffen dat zorgvuldigheid in dit complexe dossier belangrijker is dan snelheid.