Select Page

Discussie minerale oliën

MOAH en MOSH

Er is zorg over het gebruik van bepaalde minerale oliën. Sommige varianten zouden gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Voorbeelden:Minerale olie web

  • minerale oliën van aromatische koolwaterstoffen (MOAH);
  • minerale oliën van verzadigde koolwaterstoffen (MOSH).

MOSH zouden zich kunnen zich ophopen in het menselijk lichaam en organen beschadigen. MOSH met een geringe koolstofketen zijn vluchtig en kunnen in gasvorm migreren. MOAH hopen zich niet op in het lichaam, maar zouden kankerverwekkend zijn, de hormoonhuishouding verstoren en het DNA beschadigen. Een en ander is afhankelijk van de mate van toepassing van MOAH en de duur van contact ermee. Zo kunnen in regulier verkrijgbare huid crèmes kleine hoeveelheden MOAH zitten zonder dat deze gevaarlijk zijn voor de gebruiker.

Quote Nivea: Minerale oliën die na het reinigen nog steeds MOAH bevatten, zijn opnieuw getest zonder dat er een potentieel risico werd vastgesteld

Nader onderzoek is noodzaak

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft het gevaar van MOAH in levensmiddelen in 2012 onderzocht. Zij constateert dat kleine EFSA_logohoeveelheden MOAH aanwezig kunnen zijn in voedselproducten, kan echter niet aangeven waar de oorsprong ligt van deze aanwezigheid. De aanwezigheid van MOAH in voedselproducten vormt volgens EFSA een potentieel risico. Tegelijkertijd laat EFSA weten dat er onzekerheden zijn als het gaat om de gezondheidseffecten op de mens. Er is onvoldoende bekend over de mogelijke effecten van kleine hoeveelheden minerale olie in voedingsmiddelen. Gevolg: het maken van beleid en het vaststellen van normen is lastig.

Om welke schadelijke stoffen gaat het precies? Hoe wordt de schadelijkheid van stoffen gemeten en vastgesteld? Hoe kunnen schadelijke en niet-schadelijke minerale oliën van elkaar worden onderscheiden? In welke mate is sprake van gevaar voor de volksgezondheid? En vormt de geringe hoeveelheid minerale oliën in kartonnen verpakkingen en de mogelijke migratie naar voedsel daarvan überhaupt een gevaar? Eenduidig antwoord op deze vragen ontbreekt. Wetenschappelijke duidelijkheid over het risico van minerale oliën (in verpakkingen) voor de volksgezondheid is er niet. Deze onduidelijkheid leidt tot extra zorg. Momenteel worden op Europees niveau onderzoeken uitgevoerd om de risico’s van minerale oliën te duiden. Het Ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd een literatuurstudie te verrichten naar de mogelijke schadelijkheid van minerale oliën.