Select Page

Voedselveiligheid: minerale olie

Consumenten moeten kunnen vertrouwen op veilige voedselproducten. Voedselveiligheid bevindt zich op een hoog niveau in Nederland. Dat komt mede door de verpakkingen die worden gebruikt. Zij beschermen producten en zorgen dat deze langer goed blijven. Veel verpakkingen zijn gemaakt van karton. Voor de papier- en kartonsector heeft voedselveiligheid prioriteit. Met overheden en andere regulerende instanties wordt samengewerkt om de belangen van de consument te beschermen.

Circulaire economie

83% van het in Nederland gemaakte karton bestaat uit oudpapier. Met een hernieuwbare bron (de houtvezel) en aansprekende recyclingcijfers (86% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt) is karton hét verpakkingsmateriaal van de circulaire economie.

Voedselveiligheid prioriteit

Kartonproducenten bieden voedselveilige en duurzame verpakkingsoplossingen die worden gemaakt volgens strenge Europese veiligheidsrichtlijnen zoals de CEPI sectorrichtlijn.

                                                                            Met verpakkingen van karton gaan voedselveiligheid en duurzaamheid hand in hand!

Europese regelgeving

Recentelijk is zorg ontstaan over de mogelijke aanwezigheid van minerale oliën in verpakkingen van voedingsmiddelen. Consumentenorganisatie foodwatch-logoFoodwatch waarschuwt dat voedsel hierdoor kan worden verontreinigd. Zij eist regelgeving. De keten van papier- en kartonmakers en -gebruikers is voorstander van uniforme, Europese, regelgeving over voedselveiligheid. De Europese papier- en kartonsector roept hier met een publieke verklaring toe op. Voordat die regelgeving er kan komen moet een aantal belangrijke vragen worden beantwoord.

  • Welke minerale oliën zijn schadelijk en welke niet?
  • Hoe kunnen de schadelijke oliën worden aangetoond?
  • Wanneer (en bij welke mate van verontreiniging met minerale oliën) is sprake van een gevaar voor de volksgezondheid?
  • Wat is de bron van de minerale oliën in het voedsel? Is dat de verpakking of is de verontreiniging elders en eerder in het (internationale) productie- en logistiek proces ontstaan?

Nadere analysemethoden nodig

Eenduidige antwoorden op deze vragen zijn op dit moment niet mogelijk. Normen voor minerale oliën in voedingsmiddelen ontbreken omdat over de
schadelijkheid van de stoffen (net als over de toxicologische aard daarvan) veel onzekerheid bestaat. Zowel voor het vaststellen van normen als voor het beoordelen van de effectiviteit van maatregelen is het noodzakelijk dat er betrouwbare analysemethoden zijn. Ook is het onduidelijk welke laboratoria de stoffen kunnen analyseren en hoe betrouwbaar (en vergelijkbaar) de resultaten zijn van hun onderzoek. Het is van belang dat op korte termijn voortgang wordt gemaakt op het vlak van analysemethoden. De overheid zou hier de regie kunnen nemen.

Opvatting Kabinet

Ministerie VWSEen en ander sluit aan bij de opvattingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers. Bij de beantwoording van Kamervragen over de blootstelling van voedsel aan schadelijke minerale oliën via verpakkingen op  21 februari 2017, gaf de bewindsvrouw aan dat de oorzaken van de verontreiniging van voedsel moeten worden gezocht in het gehele productieproces daarvan. Het is aan de producenten van voedingsmiddelen om na te gaan of hun producten zijn verontreinigd en wat de bron is van die verontreiniging. Zij dienen te onderzoeken of de migratie van eventueel in verpakkingen aanwezige minerale oliën richting voedsel, kan worden voorkomen door een keuze voor daartoe ontwikkelde verpakkingsoplossingen. Schippers benadrukt de noodzaak van (de ontwikkeling van) betrouwbare analysemethoden voor minerale oliën.

Op de volgende pagina’s wordt antwoord gegeven op diverse vragen over minerale oliën en worden circulaire oplossingen gepresenteerd.