Select Page

Pulp Houtvrij

Bij chemische ontsluiting wordt het hout gekookt en zodanig behandeld dat er nog weinig lignine in de pulp zit. De term houtvrij laat op de afwezigheid van lignine in het papier. Bij het koken van het hout worden de chemicaliën sulfaat of sulfiet toegevoegd. Daardoor wordt de lignine grotendeels verwijderd.

Bleken

Vervolgens kan de pulp ook nog worden gebleekt. Het laatste deel lignine wordt dan verwijderd of bewerkt. Bleekchemicaliën kunnen zijn zuurstof, waterstofperoxide en ozon. Houtvrij papier heeft over het algemeen een wit uiterlijk. De bekendste bleekmethoden zijn:

  • ECF (Elementair chloorvrij)
  • TCF (Totaal chloorvrij)
Chloorbleking komt vrijwel niet meer voor. Lees meer over (on)gebleekt papier.

 

Milieu

Houtvrij papier is op twee punten ecologisch minder verantwoord dan houthoudend papier:

  • door de chemische behandeling kunnen giftige stoffen ontstaan die mogelijk in de natuur terechtkomen. Dit gebeurt in landen waar het milieu geen of nauwelijks een rol speelt. Bij Europese en Noord-Amerikaanse papierfabrieken is dat niet het geval;
  • voor de gelijke hoeveelheid papier is meer hout nodig. Bij de kookmethode blijft een kleiner deel van het hout van de boom over (45%).

Voor meer informatie: papierpraat.nl