Select Page

Pulp Houthoudend

Bij het ‘mechanische’ malen van het hout ontstaan hoge temperaturen. De lignine wordt verzwakt en de vezel komt vrij. paperHouthoudend papier is over het algemeen minder sterk dan houtvrij papier. Door het malen wordt de vezel korter en dus minder sterk. Bij de mechanische ontsluiting van vezels wordt bijna al het hout van de boom gebruikt (96-99%).

Lignine en bleken

De term houthoudend slaat op de aanwezigheid van lignine in de pulp. De lignine wordt bij het malen niet volledig verwijderd en blijft dus ook (gedeeltelijk) achter in het papier. Lignine veroorzaakt na verloop van tijd vergeling van het papier als dit wordt blootgesteld aan licht. Daarom wordt de pulp gebleekt of ‘wit gemaakt’. Er wordt gebleekt met waterstofperoxide, zuurstof en ozon. Bij bleken gaat het om reductie of behandeling van lignine. De negatieve eigenschappen van lignine worden hiermee vermeden. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen lignine-verwijderende bleking (waarbij lignine uit de celstof wordt gehaald) en lignine-modificerende bleking (waarbij de lignine chemisch wordt veranderd). De bekendste bleekmethoden zijn:

  • ECF (Elementair chloorvrij)
  • TCF (Totaal chloorvrij)

Chloorbleking komt vrijwel niet meer voor. Lees meer over (on)gebleekt papier.

Opdikking

Hoe meer lignine in de vezel, hoe hoger de opdikking van het papier. Opdikking is de verhouding tussen de dikte van het papier en het gramgewicht (g/m2). Hoe meer opdikking, hoe meer samendrukbaarheid van papier. Eucalyptusvezel geeft meer opdikking dan naaldhoutvezel. Berkenvezel verschaft de laagste opdikking. Opdikking is van belang voor bijvoorbeeld het bedrukken van papier.

Milieu

Houthoudend papier kan op twee punten ecologisch meer verantwoord zijn dan houtvrij papier:

  • door de chemische behandeling van houtvrij papier kunnen giftige stoffen ontstaan die mogelijk in de natuur terechtkomen. Dit kan het geval zijn in landen waar het milieu geen of nauwelijks een rol speelt. Bij Europese en Noord-Amerikaanse papierfabrieken is dat niet het geval;
  • voor de gelijke hoeveelheid papier is minder hout nodig: efficiënter gebruik hout.

Voor meer informatie: papierpraat.nl