Select Page

Alternatieven voor houtvezels

In hout zitten veel grondstoffen voor diverse toepassingen. Daarbij is hout een hernieuwbaar materiaal dat ook nog eens CO2 opslaat. De vraag naar hout zal toenemen. Mede daarom zoekt de papierindustrie naar alternatieve grondstoffen voor de productie van papier en karton.