Select Page

Grondstoffen

De basis van de papier- en kartonproductie wordt gevormd door pulp. Deze bestaat uit een mengsel van (grond)stoffen. Die grondstoffen kunnen grofweg worden onderverdeeld in:

  • (hout)vezels;
  • water;
  • productstoffen;
  • processtoffen.

Pulp bestaat voornamelijk uit (hout)vezels en water. Om de pulp geschikt te maken voor gebruik en om de gewenste kwaliteit van papier en karton te bereiken, worden hulpstoffen toegevoegd aan de pulp. Deze hulpstoffen zijn onder te verdelen in Productstoffen en Processtoffen. Naast houtvezels is een aantal alternatieve vezels ontwikkeld voor de productie van papier en karton, zoals bamboe, gras en mineralen.