Folder Natuurlijk Papier & Karton

Als Informatiecentrum Papier & Karton dragen wij het duurzame verhaal van papier en karton graag zo breed mogelijk uit. Alle bij de productie, distributie en handel betrokken partijen kunnen een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van papier en karton. Hoe? Door samenwerking, afstemming en uitwisseling van kennis. Daar profiteert uiteindelijk de hele keten van. 

Bestuurlijke partners

KVGO

Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen

VNP

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken

PRN

Stichting Papier Recycling Nederland

Onze missie

Het Informatiecentrum Papier & Karton wil met gedegen  informatievoorziening bijdragen aan het creëren van kennis over en bewustwording van de duurzaamheid van papier en karton. Dit doen we door samen te werken binnen de keten en als partners eenduidig het duurzame verhaal van papier en karton uit te dragen. 

Partners

PEFC Nederland keurmerk

PEFC Nederland

PostNL Logo

Mail Nederland

Mediafederatie

Word partner van Informatiecentrum Papier & Karton