Brochure Mythen & Feiten

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Papier & Karton, natuurlijk duurzaam!

Nederland is een koploper op het gebied van de recycling van papier en karton. Papierrecycling draagt bij aan duurzaamheid. Het voorkomt afval en vermindert gebruik van hout. Alle Nederlanders, bedrijven en gemeenten maken samen de papier- en kartonkringloop mogelijk en werken zo mee aan de verduurzaming van de samenleving.

Recycling van papier en karton biedt grote voordelen: 

  • Vermindering van de afvalberg 
  • Materialen worden opnieuw gebruikt en dat is duurzaam 
  • Daardoor zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig 
  • Reductie energie- en waterverbruik 
  • Verlaging van de CO2-uitstoot 
  • Recyclen is makkelijk waardoor iedereen kan meedoen aan verduurzaming 

Dankzij recycling zijn oud papier en karton de voornaamste grondstof bij de productie van nieuw papier en karton

Duurzaam hout & papier 

Verantwoord beheerde bossen zijn bossen die dankzij bescherming en herstel gegarandeerd blijven bestaan, waardoor ze een hernieuwbare bron blijven. Deze bossen dragen bij aan vermindering van klimaatverandering en houden rekening met de biodiversiteit. Keurmerken als FSC en PEFC tonen dit aan. Kijk voor meer informatie over keurmerken op deze pagina. 

De papierindustrie gaat zeer zorgvuldig om met grondstoffen. Behoud en duurzaam beheer van de grondstoffen zijn bestaansvereisten. Zonder hout geen papier. Daarom is al het hout dat in de papiersector wordt gebruikt FSC- en PEFC-gecertificeerd. Mede door de grote productiebossen van de hout- en papierindustrie, ook wel houtakkers genoemd, groeit de bosoppervlakte in Europa. De Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN) evalueert elk jaar de stand van bossen met de Global Forest Resources Assesment.   

De CO2 die in hout en oud papier zit is eerder aan de lucht onttrokken en komt vrij bij verbranding. Per saldo is de uitstoot 0 of CO2-neutraal. 

Water, zon, lucht en agrarische grondstoffen (zoals hout en gewassen) raken nooit op en zijn daardoor hernieuwbaar. 

Mineralen en fossiele brandstoffen zijn voorbeelden van niet-hernieuwbare grondstoffen. Daarvoor geldt: op is op. Denk aan gas en olie.  

Duurzame productie & producten 

Bij de productie van papier wordt relatief veel energie gebruikt. Dit betekent gelukkig niet automatisch een grote uitstoot van CO2. De unieke eigenschap van hout en papier helpt daarbij. Bos neemt CO2 op. Daarnaast leveren hout en papier bio-energie en gebruikt de sector. Mede door de inzet van bio-energie kan de papierindustrie grotendeels voorzien in haar eigen energiebehoefte. 

Om zoveel mogelijk verspilling tegen te gaan, wordt het restafval van de papierindustrie gebruikt als grondstof voor vele nieuwe producten in andere sectoren. Hierbij valt te denken aan pulp, bio-chemicaliën, bio-ethanol en bio-energie. Het doel is om maximale waarde te creëren uit houtvezels en agrarische producten.  

Om al deze duurzame ambities te realiseren, werkt de papierindustrie zowel binnen als buiten de keten samen, denk aan de energie-, chemie- en agrofoodsector.   

Onze artikelen

Papier van suikerbieten

Crown Van Gelder komt met innovatief suikerbietenpapier

In samenwerking met Royal Cosun ontwikkelde papierfabrikant Crown Van Gelder (Velsen-Noord) papier op basis van 20 procent suikerbietenvezels: Crown Native. Het papier komt in januari 2021 op de markt.

7 oktober, 2020

Boek Duurzaam Uitgeven: verduurzaming printuitgaven

6 november, 2018

Consument wil zelf kiezen tussen print of online

Print en digitaal zijn beide belangrijk en vullen elkaar aan.

3 augustus, 2021