Folder Natuurlijk Papier & Karton

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Papier & Karton, natuurlijk duurzaam!

Nederland is een koploper op het gebied van de recycling van papier en karton. Papierrecycling draagt bij aan duurzaamheid. Het voorkomt afval en vermindert gebruik van hout. Alle Nederlanders, bedrijven en gemeenten maken samen de papier- en kartonkringloop mogelijk en werken zo mee aan de verduurzaming van de samenleving.

De voordelen van recycling van papier en karton

Dankzij recycling zijn oud papier en karton de voornaamste grondstof bij de productie van nieuw papier en karton

Duurzaam hout & papier 

Verantwoord beheerde bossen zijn bossen die dankzij bescherming en herstel gegarandeerd blijven bestaan, waardoor ze een hernieuwbare bron blijven. Deze bossen dragen bij aan vermindering van klimaatverandering en houden rekening met de biodiversiteit. Keurmerken als FSC en PEFC tonen dit aan. Kijk voor meer informatie over keurmerken op deze pagina. 

De papierindustrie gaat zeer zorgvuldig om met grondstoffen. Behoud en duurzaam beheer van de grondstoffen zijn bestaansvereisten. Zonder hout geen papier. Daarom zijn al de vezels van hout (biomassa) die in de papiersector worden gebruikt FSC- en PEFC-gecertificeerd. Mede door de productiebossen van de hout- en papierindustrie groeit het bosoppervlakte in Europa. De Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN) evalueert elk jaar de stand van bossen met de Global Forest Resources Assesment.   

De CO2 die in hout en oud papier zit is eerder aan de lucht onttrokken en komt vrij bij verbranding. Per saldo is de uitstoot 0 of CO2-neutraal. 

Water, zon, lucht en agrarische grondstoffen (zoals hout en gewassen) raken nooit op en zijn daardoor hernieuwbaar. 

Mineralen en fossiele brandstoffen zijn voorbeelden van niet-hernieuwbare grondstoffen. Daarvoor geldt: op is op. Denk aan gas en olie.  

Duurzame productie & producten 

Bij de productie van papier worden relatief veel water en energie gebruikt. In Europa is dit veelal biomassa uit gecertificeerd en duurzaam beheerd bos wat bijdraagt aan het vastleggen van CO2. Mede door de inzet van bio-energie kan de papierindustrie grotendeels voorzien in haar eigen energiebehoefte. 

De Nederlandse papier- en kartonsector is de schoonste van Europa. Oud papier is de voornaamste grondstof en de fabrieken hergebruiken water en benutten restwarmte. 

Voor de verduurzaming van energie is elektrificatie een belangrijke optie, maar ook innovaties op het gebied van papier maken zelf. Om zoveel mogelijk verspilling tegen te gaan, wordt bijvoorbeeld water hergebruikt, restwarmte opgevangen en restafval van de papierproductie gebruikt als grondstof voor vele nieuwe producten in andere sectoren. Hierbij valt te denken aan pulp, bio-chemicaliën, bio-ethanol en bio-energie. Het doel is om maximale waarde te creëren uit houtvezels en agrarische producten.  

Om al deze duurzame ambities te realiseren, werkt de  papierindustrie zowel binnen als buiten de keten samen, denk aan de energie-, chemie- en agrofoodsector.   

Onze artikelen

Verpakkingen van papier en karton, een duurzame oplossing!

Van origine gemaakt van een natuurlijke, bio-afbreekbare, hernieuwbare bron dat keer op keer te recyclen is.

27 januari, 2022

Papier: 25 keer recyclen zonder kwaliteitsverlies

Blog van Henk van Houtum over het belang van veelvuldig kunnen recyclen van oud papier en karton.

21 maart, 2022

Spel over afvalrecycling: word jij de afvalkoning van dit spel?

18 juli, 2022