Select Page

Ontwerper

De productie van een eindproduct begint bij het ontwerp. Goed ontwerp- en opmaakwerk voorkomen fouten in het vervolgtraject en bieden efficiencyvoordelen. Al vanaf de eerste stappen bij het ontwerp kunnen duurzame overwegingen een rol spelen. Zo kan het papierverlies bij grafische bedrijven worden gereduceerd door bij het ontwerpen rekening te houden met de standaard maatvoering van drukvellen. Gevolg: minder snijafval. Omvang en gewicht van het eindproduct kunnen worden verminderd door de  reductie van het aantal blanco pagina’s en/of keuze voor een ander, kleiner lettertype, zonder dat de leesbaarheid negatief wordt beïnvloed. Papier met een lager gramgewicht bespaart materiaal en energie (bijvoorbeeld bij de distributie). Deze voorbeelden kunnen een kostenbesparing opleveren en daarmee rendement.

Ontwerpers zijn zich bewust van hun rol bij de verduurzaming van eindproducten. Dit blijkt uit het project de Groene Offerte , een initiatief van ontwerpers Arjan Hilgersom, Autobahn en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. De Groene Offerte geeft informatie over duurzaam ontwerpen, verschillende visies en mogelijke strategieën. De website geeft tips, informatie en voorbeelden. Daarbij biedt de site een actief netwerk om vragen te stellen en/of partners te zoeken. Ook kan er werk worden gepresenteerd. De Groene Offerte wil de ontwerpbranche helpen en stimuleren met de sleutelrol die deze branche heeft bij de duurzame ontwikkeling van de samenleving en economie. Kijk ook op de website van Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers.