Select Page

Zeg Nee tegen de JA|JA sticker

01/04/2016

De Amsterdamse Partij voor de Dieren (PvdD) heeft een voorstel ingediend om ongeadresseerd reclamedrukwerk te verbieden. Als de burger het drukwerk wel wenst te ontvangen moet hij een JA|JA sticker op zijn bus plakken. Waarom? De folder zou verspilling van papier tot gevolg hebben. En toestemming vooraf zou volgens de PvdD logisch zijn bij commercieel drukwerk. Het verbod geldt niet voor huis-aan-huisbladen die vol staan met advertenties en ook niet voor reclamedrukwerk van politieke partijen. In Amsterdam werkt het systeem met de NEE|NEE en NEE|JA stickers prima. 45% van de huishoudens heeft zo’n sticker op de deur en krijgt derhalve geen folders. De PvdD heeft op landelijk niveau gevraagd het systeem van de NEE|NEE en NEE|JA stickers door gemeenten te laten promoten. In Amsterdam moet het blijkbaar anders.

Kloppen de argumenten van de PvdD? Neen. De vermeende verspilling wordt niet onderbouwd met onderzoekscijfers. De folder is een zeer effectief reclamemiddel. Winkeliers, waar het al tijden slecht mee gaat, zijn voor circa 30% van hun omzet afhankelijk van de folder.  Het verdwijnen van de folder zal een groot verlies aan banen tot gevolg hebben. En de burger mist wekelijks zijn aanbiedingen. De PvdD wijst op de kansen die digitalisering biedt maar schijnt te vergeten dat een grote groep Amsterdammers niet over internet beschikt dan wel moeite heeft met het gebruik daarvan. Daarnaast is de footprint van een digitaal folderpakket niet lager dan die van een papieren pakket. Dat laatste heeft een hernieuwbare bron, is gemaakt van al meerdere malen hergebruikt papier (er komt geen boom aan te pas),wordt na gebruik weer hergebruikt en wordt ‘meegelezen’ zonder dat dit de footprint verder verhoogt.

Sinds de verdragen van Parijs werkt ook Amsterdam aan een circulaire samenleving. Tot op heden faalt de hoofdstad. Terwijl landelijk een papierrecyclingpercentage van 85% wordt behaald blijft Amsterdam steken op 38%. In plaats van ambitie om de recycling te verhogen verbrandt Amsterdam liever grondstoffen en verbiedt zij papier zonder te weten of dergelijk handelen het beoogde effect sorteert.

Als het plan van de gemeente Amsterdam doorgaat, ontvangt de burger geen folders meer in de bus tenzij hij zelf uitdrukkelijk daarom vraagt. Wie tegen de JA|JA sticker is kan zijn stem laten horen via: https://www.zegneetegenjaja.nl/