Select Page

Welke klimaatklapper kies jij?

12/10/2015

Het huis isoleren, vaker met de fiets, minder vlees eten: met al deze maatregelen verminder je jouw uitstoot van het broeikasgas CO2. Milieucentraal heeft de klimaatklappers ontwikkeld: een uitgebreide set van tips om de klimaatimpact van ons handelen te verminderen. Welke kies jij?

Duurzame verpakking

Ook op het gebied van verpakkingen biedt Milieucentraal klimaatklappers. De gemiddelde Nederlander opent dagelijks gemiddeld zeven verpakkingen. Gevolg: afval. Dat verdient aandacht maar ook nuance. De voedselgerelateerde milieubelasting van huishoudens zit voor circa tien procent in verpakkingen, vijftien procent in voedselverlies en voor de rest in de aankoop van producten. Er is dus meer milieuvoordeel te halen door aandacht te besteden aan voedselverspilling en de duurzaamheid van het product zelf dan aan de verpakking daarvan.Toch kunnen verpakkingen ook goed zijn voor het milieu. Ze verbeteren de houdbaarheid van voedingsmiddelen en bieden producten bescherming tegen beschadiging tijdens transport en opslag. Papieren en kartonnen verpakkingen hebben ook nog eens het milieuvoordeel van een hernieuwbare bron en een aantoonbaar hoge recycling. Kijk voor meer info op de website van Milieucentraal.