Select Page

Weinig aandacht duurzaamheid MKB

11/02/2013

De meeste middelgrote Nederlandse bedrijven vinden duurzaamheid niet zo belangrijk. Daarmee lopen ze risico’s, zeggen de onderzoekers van KPMG. Uit hun onderzoek blijkt dat duurzaamheid bij een meerderheid van de bedrijven nog geen integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Volgens KPMG-partner Ernst Groenteman wordt er wel aandacht aan besteed uit marketingoverwegingen of vanwege de persoonlijke motieven van de ondernemer. Slechts 16% van de bedrijven geeft aan dat de schaarste aan grondstoffen als een toekomstige bedreiging wordt gezien. Terwijl steeds meer duidelijk wordt dat deze dreiging meer dan reëel is en voor een fundamentele wijziging van omstandigheden gaat zorgen. Toekomstig ondernemerssucces is afhankelijk van de manier waarop daarmee wordt omgegaan. Lees meer….

Een en ander blijkt ook uit het  Trendrapport 2013 van MVO Nederland. Het rapport gaat in op een aantal van die grote veranderingen, en geeft ondernemers tips hoe zij daar mee om kunnen gaan. Met hout en oudpapier beschikt papier over duurzame, hernieuwbare en recyclebare grondstoffen. Dat ook met deze grondstoffen nog duurzamere producten te maken zijn bewijst het project Duurzaam Boek.