Select Page

Week van de Circulaire Economie

15/01/2018

Van 15 tot en met 19 januari is het Week van de Circulaire Economie. Om de Nederlandse economie versneld te veranderen in een circulaire economie en in 2050 circulair te zijn, heeft de rijksoverheid in het kader van de Transitieagenda Nederland Circulair in 2050 drie strategische doelstellingen geformuleerd:

  1. Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut. Deze efficiencyslag kan leiden tot afname van de grondstoffenbehoefte in bestaande ketens.
  2. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Zo raakt de economie minder afhankelijk van fossiele bronnen en de import daarvan en blijft natuurlijk kapitaal behouden.
  3. Nieuwe productiemethodes en producten worden ontworpen en ontwikkeld. Gebieden worden anders ingericht, nieuwe manieren van consumeren bevorderd. Dit leidt tot andere ketens die de gewenste reductie, vervanging en benutting een extra impuls geven.

Lees meer op circulaireeconomienederland.nl. De link met papier en karton is snel gelegd met deze ambities!

  • Bos = CO2-reductie. Papier is CO2-opslag. Lees meer… 
  • Hout = een hernieuwbare grondstof.  Het Europese bosoppervlak is sinds 1950 met 30% gegroeid en alle door Nederlandse papierfabrieken gebruikte verse houtvezels komen uit duurzaam beheerd bos.
  • Papierproductie = energiereductie + bio-energie. De papierindustrie is koploper in de biobased economy. Geen industrie zet zo zwaar in op energie- en waterreductie als de papierindustrie. Meer dan de helft van de bij de productie gebruikte energie is bio-energie.
  • Papier en karton = 86% recyclingLees meer…
  • Oud papier = belangrijkste grondstof nieuw papier. 82% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Lees meer…