Select Page

Van Afval Naar Grondstof. Papier als inspiratie overheidsbeleid

23/08/2013

Het programma Van Afval Naar Grondstof is op 20 juni 2013 door staatssecretaris Wilma Mansveld aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Mansveld streeft naar een meer circulaire economie. Dit vergt een duurzame omgang met natuurlijke bronnen (sustainable sourcing), zuiniger omgaan met grondstoffen (resource efficiency), het slimmer ontwerpen van producten (eco-design en substitutie van niet duurzame materialen), hergebruik en reparatie van voorwerpen en optimale benutting van reststromen. Het programma roept vragen op: hoe, wanneer, waarmee en met wie? Deadlines ontbreken. Papierenkarton.nl reageert op het programma. Lees het artikel op Duurzaamgeproduceerd.nl.

De bewindsvrouw kan zich laten inspireren door de papierindustrie. De papiervezel is circa zeven maal te hergebruiken. 86% van het gebruikte papier en karton wordt nu al ingezameld en hergebruikt. 82% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en –karton. Het Europese bos is sinds 1950 met 30% gegroeid, mede door de productiebossen van de papierindustrie. Papier en karton zijn natuurproducten die verbindingen leggen tussen ketens. Zij kunnen een essentiële rol spelen in een circulaire economie. De Nederlandse papierindustrie realiseert een energiereductie van 50% in de komende jaren. De staatssecretaris is van harte uitgenodigd voor een bezoek om geïnspireerd te raken.