Select Page

Tsunami aan karton in chique Amsterdam-Zuid

19/12/2016

Vorige week verscheen in dagblad NRC een artikel over de grote hoeveelheden karton die online-bestellingen ongevraagd opleveren. In het welvarende stadsdeel Zuid zouden ‘heel véél pakketjes besteld worden’ en derhalve kan een tsunami aan karton worden verwacht tijdens de feestdagen. Na klachten over stapels karton naast overvolle afvalcontainers besloot het stadsdeel de containers op de Vrijheidslaan en het Victorieplein voortaan drie, in plaats van twee keer per week te legen.

NRC vraagt zich af: zijn kartonnen eilandjes op straat het stadsprobleem van de toekomst – een lector stadslogistiek schat dat het aantal pakketjes dat bezorgd wordt in Amsterdam binnen tien jaar van 40.000 stijgt naar 100.000 per dag – of is het een tijdelijk decemberverschijnsel in dit rijkste deel van de stad, waar rond de feestdagen flink wordt gewinkeld? Daaraan kan de vraag worden gekoppeld of de trend wenselijk en/of duurzaam is. Duidelijk is dat er aan efficiency nog veel te winnen valt. De verpakkingsdozen zijn vaak onnodig groot waardoor veel lucht wordt vervoerd. De belangrijkste vraag wordt echter nauwelijks gesteld: waarom worden überhaupt pakketten verstuurd en in de genoemde mate? Gericht aanschaffen van spullen voorkomt verpakking en transport en ja, ook retourzendingen, waardoor busjes niet nog vaker hoeven te rijden. Transport veroorzaakt een veel hogere footprint van het eindproduct dan de verpakking zelf. Om nog maar te zwijgen van de inhoud van de verpakking. De kern van het probleem ligt bij de consumptie. Dat aangeschafte producten in een beschermende verpakking worden verstuurd lijkt logisch. Verpakken voorkomt beschadiging en is daarmee duurzaam. De keuze voor een duurzame verpakking hoort natuurlijk bij een schonere wereld. En karton is dan de beste optie. Het heeft een hernieuwbare bron en is goed recyclebaar (inzameling en hergebruik liggen in Nederland op 87%). Papier en karton zijn de verpakkingsmiddelen voor een circulaire economie. Dat Amsterdam extra gaat inzamelen is lovenswaardig en noodzakelijk. Met een recyclingpercentage van slechts 38% blijft de hoofdstad ver achter bij de rest van Nederland. Jammer, want oud papier en karton zijn grondstoffen voor nieuw karton. 83% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oud papier en karton. Opvoeden van de stadsbewoners hoort ook bij de ambitie van een groene stad. Genoemde kartonnen eilandjes op straat liggen meestal niet bij de papierbak maar bij de restafvalbakken.