Select Page

Toolkit voor Voedselveiligheid

01/06/2017

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) heeft een toolkit gelanceerd, die helpt bepalen waar de grootste risico’s liggen op aanwezigheid van minerale oliën in levensmiddelen. Doel: de voedselveiligheid beter beheersen en verbetering van de productie van levensmiddelen.

Met de toolkit stimuleert de FNLI de ketenverantwoordelijkheid om de veiligheid van voedsel zo goed mogelijk te borgen. Met de toolkit is het mogelijk een inschatting te maken waar de risico’s het grootst zijn; van primaire productie via verwerking tot aan verpakken van het eindproduct. Positief aan de toolkit is de erkenning dat de bron van de aanwezigheid van minerale oliën in voedsel zich op diverse plekken in de productieketen van de product-verpakkingscombinatie kan bevinden. Dat is een signaal dat de keten van papier- en kartonmakers en -gebruikers al eerder af gaf. Zoals uit de infographic hiernaast blijkt kunnen minerale oliën op diverse plekken in de keten in het voedsel terecht komen. Lees hiervoor ook het dossier Voedselveiligheid op deze website.

De toolkit van de FNLI kan worden gedownload op de website van de FNLI. Daar is ook meer informatie te vinden.

 

Minerale_olie_infographic-1