Select Page

Tijdschrift met lagere footprint door papier van restafval

07/12/2015

Efficiency en duurzaamheid gaan hand in hand. Met het project Duurzaam Tijdschrift 2.0 willen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de
Nederlandse papier- en kartonindustrie (VNP) en Papierenkarton.nl dat in de praktijk brengen. Duurzaam Tijdschrift 2.0 maakt met een nulmeting en Life Cycle Analyses de footprint van een tijdschrift inzichtelijk. Duurzaam Tijdschrift 2.0 bestaat uit een tweetal deelprojecten.

  • Petrochem, een uitgave van Industrielinqspers en platform. In het kader van het project Duurzaam Tijdschrift 2.0 is Petrochem gedrukt op papier dat wordt gemaakt van afval van suikerriet, bijgemengd met eucalyptus hout.
  • De tijdschriften Op Pad en SNS magazine van ANWB Media. Deze tijdschriften worden deels gecombineerd en onderzocht wordt wat dit betekent voor de footprint van de tijdschriften. De uitkomsten van het onderzoek worden op korte termijn verwacht.

Petrochem

Deel één van Duurzaam Tijdschrift 2.0 laat een reductie van de milieu-impact van Petrochem zien van maarliefst 40%. Het magazine kreeg een andere ‘look and feel’. Geen glossy cover meer maar een uncoated papier met een natuurlijke kleur. Ook werd gekozen voor een iets dunnere papiersoort. Het papier is van producent Paperwise. De productietechniek van Paperwise verschilt nauwelijks van de van ander papier en het pulpproces van suikerrietafval lijkt sterk op dat van het verpulpen van houtvezels. Het maken van Paperwise-papier heeft veel weg van de productie van strokarton zoals dat vroeger in het Noorden van het land werd gemaakt. De sterke footprint reductie heeft van doen met de rekenmethodiek van een Lifecycle Analyses (LCA).

LCA

Omdat gebruik wordt gemaakt van afval is sprake van een kleinere voetafdruk. De impact van de landbouw wordt binnen een LCA grotendeels toegerekend aan het meest waardevolle product, in casu het suikerriet. Door de grote invloed die in een LCA wordt toegekend aan landgebruik ontstaat een forse milieuwinst wanneer er (bijna) geen landgebruik is. De lage impact zit dus met name in de grondstof van het papier, niet in de productie daarvan. Uit de analyse van CE Delft blijkt dat met het papier van Paperwise de milieuschade die de productie van het magazine veroorzaakt met 40 procent wordt verlaagd ten opzichte van een papiersoort met houtvezels afkomstig uit een FSC-gecertificeerd bos. Daarvan is 7 procent toe te schrijven aan een lager gramsgewicht voor het binnenwerk—Paperwise-papier is 80-gramspapier. Deel één van Duurzaam Tijdschrift 2.0 relativeert daarmee duurzaamheidsclaims die plaatshebben op basis van een onderdeel van een LCA. Zoals gesteld: qua CO2-uitstoot is bijvoorbeeld geen winst geboekt. Neemt niet weg dat Paperwise een prachtig papierproduct is, waarvoor afval een duurzame herbestemming krijgt.

Lees het artikel van Papierenkarton.nl op uitgeversblog Vakblad.