Select Page

Systeem internationale papierrecycling niet wijzigen

13/05/2015

Het Internationale College van Papier- en bosassociaties (ICFPA) laat in een beleidsverklaring weten dat het uitbreiden van de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van papier niet nodig is. Reden: bestaande markten voor de inzameling en recycling van papier functioneren goed. Wel geeft ICFA aan dat burgers moeten worden opgeleid om het belang van papierrecycling in te zien en dat gescheiden inzameling van papier en karton de voorkeur heeft om de herbruikbaar ervan zoveel mogelijk te borgen. Lees de verklaring van ICFPA.

Het Nederlandse model van Papier Recycling Nederland kan model staan voor de beleidsbrief van ICFPA. Binnen een systeem van zelfregulering recyclet Nederland 85% van het op de markt gebrachte papier en karton. Al sinds 1998 geven bedrijven blijk van een producenteverantwoordelijkheid en de keten van papier- en kartongebruikers zorgt er via Papierenkarton.nl voor dat burgers worden ingelicht over de voordelen van recycling. Onder meer via een door PRN gesubsidieerd lespakket. Daarnaast zet PRN alles op alles om bijvoorbeeld vervuilde drankenkartons gescheiden in te zamelen van de reguliere stroom oudpapier. Lees hierover een artikel van Papierenkarton.nl.