Select Page

Strengere regels grafische sector

06/10/2011

PEFC wordt in tal van milieukeurmerken geaccepteerd als bewijs voor de herkomst van producten uit duurzaam beheerd bos. In één van die keurmerken, het EU Ecolabel, zijn onlangs de regels aangescherpt. Grafisch papier moet voor 100% door een certificaat zijn gecontroleerd met een gehalte van ten minste 50% gecertificeerde grondstof.

Lees meer over keurmerken op https://www.keurmerkenpapierenkarton.nl/