De verpakkingsindustrie is blij met het akkoord. De feiten zouden kunnen pleiten voor een totale uitfasering van plastic verpakkingen. Echter, voor bepaalde verpakkingen is plastic een praktische oplossing. Of de verpakkingssector binnen twee jaar de recycling van 90 procent van de wegwerpflesjes weet te realiseren is maar de vraag. Met name de supermarkten liggen dwars. Nu al worden er per jaar circa een miljard verpakkingen ingeleverd. Daar zouden zo maar 900 miljoen kleine flesjes bij kunnen komen. En dat kost geld. Zijn er duurzame(re) alternatieven voor plastic? Jazeker: glas en papier bijvoorbeeld. Karton beschikt zelfs over een bron die niet opraakt en zelfs groeit, Nederland heeft zijn papier- en glasrecycling op orde en kent een goed werkend inzamelingssysteem waaraan de burger meewerkt. Oudpapier geen afval maar een waardevolle grondstof. Als een verpakking op de markt wordt gezet ontstaat een verplichting ten opzichte van de fase na gebruik. Mede gezien de klimaatontwrichting die gaande is, is verbranding dan wel op straat gooien (zoals dat nu gebeurt) van plastic geen oplossing.