Select Page

Slechte vooruitzichten. Wat doen we zelf?

11/06/2012

Voorzitter Cees Verweij schetste in zijn toespraak  voor de de Ledenraad van het KVGO op 6 juni jl. te Soest een somber, maar realistisch beeld van de economische omstandigheden en de bedrijfstak. Tegelijkertijd liet hij zien wat het KVGO onderneemt om de leden te ondersteunen in deze lastige tijden. Uitgebreid werd stilgestaan bij de activiteiten rond ARBO, milieu, energie en voedselveiligheid waar het KVGO zich mee bezighoudt. Het KVGO participeert ook in het Informatiecentrum Papier en Karton. Lees meer…