Select Page

Recyclingpercentage papier stijgt naar 85%

31/07/2014

Papier en karton zijn uniek. Naast een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt, worden zij milieubewust geproduceerd. En na gebruik zijn papier en karton zelf voedsel voor nieuwe producten. Oudpapier vormt de basis voor nieuw papier en karton. 82% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton. Daarvoor moet het oud papier en karton wel worden ingezameld.

Jaarlijks wordt circa 2,7 miljoen ton papier en karton (verpakkingen en niet-verpakkingen) op de Nederlandse markt gezet. Nederland hoort bij de wereldtop als het gaat om inzameling en hergebruik van papier. Maarliefst 85% van het gebruikte papier en karton werd ingezameld en hergebruikt in 2013. Dat is een procent hoger dan het percentage in 2012. Een en ander blijkt uit de PRN-monitor 2013. Lees meer over recycling.

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) is de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton. Dit zelfregulerende systeem bestaat sinds 1998 en is vastgelegd in een Papiervezelconvenant met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel is de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. Deze privaat-publieke samenwerking is uiterst succesvol en draagt bij aan de hoge recyclingresultaten van papier en karton in Nederland.