Select Page

Reclamedrukwerk minder milieubelastend dan digitale reclame?

23/06/2011

Het rapport Inzichten in de milieueffecten van reclamedrukwerk, behelst een onderzoek dat is gedaan in opdracht van Europese postbedrijven. Uit het onderzoek komt naar voren dat het de vraag is of een transitie van print naar digitaal een positieve bijdrage levert aan het milieu. Immers, ook computers verbruiken energie. Zij dragen bij aan de totale CO 2 uitstoot. Per pc gaat het om maar liefst 495 kg CO 2 per jaar. Dat is meer dan 2% van de jaarlijkse uitstoot van een huishouden. Zweeds onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat het lezen van een papieren krant 20% minder koolstofemissie met zich meebrengt dan het lezen van een digitale krant gedurende een half uur.  De consument heeft veel invloed op deze cijfers. Met een oude computer en printer is de milieubelasting zwaarder dan de ongeadresseerde brievenbusstukken die op de meeste milieuefficiënte manier zijn gedrukt.
Lees meer…….