Select Page

Recht op papieren communicatie

26/10/2017

‘Overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, moet in de toekomst ook digitaal kunnen: veilig, snel en goedkoop. De elektronische dienstverlening via mijnoverheid.nl wordt verbeterd. De dienstverlening wordt meer servicegericht, er komt een machtigingsfunctie en mijnoverheid.nl wordt in staat gesteld om pushberichten te versturen om proactief te waarschuwen. Mensen die niet elektronisch kunnen communiceren moeten dat ook op een andere manier kunnen blijven doen. Daarom blijft er een keuzemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren’.

Dat valt te lezen in het regeerakkoord dat op 10 oktober jl. is gepresenteerd. De bepaling sluit aan bij eerdere kritiek van de Ombudsman op de digitalisering van overheidsinformatie maar ook bij het recent verschenen rapport van de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid: Weten is nog geen doen.

Lees het artikel van Papierenkarton.nl op uitgeversplatform Vakblad. Papierenkarton.nl is van mening dat de keuzemogelijkheid om per post te communiceren niet alleen afhankelijk dient te zijn van het niet elektronisch kunnen communiceren maar evengoed van het niet elektronisch willen communiceren. De ontvanger moet zelf kunnen beslissen op welke wijze hij de informatie ontvangt. Zeker als het gaat om belangrijke overheidsinformatie.