Select Page

Project Keurmerken papier en karton 2.0 van start

07/02/2012

Milieukeurmerken zijn belangrijke indicatoren van duurzaamheid. Zij kunnen helpen bij de vergroting van de (keten)bewustwording en de daadwerkelijke verduurzaming van de keten. Met de website keurmerkenpapierenkarton.nl wordt inzicht geboden in de belangrijkste keurmerken voor papier en karton. Grafische partners hebben aangegeven dat zij om verschillende redenen behoefte hebben aan een verdiepingsslag op het gebied van informatie over papier en karton, gekoppeld aan de keurmerken. Samen met Agentschap.nl, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en PapierPraat is door het Informatiecentrum Papier en Karton besloten tot het realiseren van een app die wordt gekoppeld aan de website keurmerkenpapierenkarton.nl. Doel:

  • praktische kennisverbreding in het kader van advisering en commercie;
  • vergroting van bewustwording inzake duurzaamheid;
  • meer bekendheid over en gebruik van keurmerken.

Naar verwachting zal de app in de zomer worden gepresenteerd. Lees meer….