Select Page

Project Keurmerken 2.0 van start

22/12/2011

Het project Keurmerken 2.0 is van start gegaan. Het heeft tot doel een verdere ontwikkeling en verrijking van de website keurmerkenpapierenkarton.nl. Het project verschijnt in app-vorm en wil praktische, snel toepasbare, mobiele basiskennis over duurzaamheid van en keurmerken voor papier en karton gaan bieden.

De app is in beginsel bedoeld voor bedrijven die papier en karton gebruiken (ontwerpers, handel, uitgevers en grafische bedrijven). Met de app kunnen zij snel en op locatie potentiële klanten informeren over meer specifieke (technische) eigenschappen van papier en karton. Via een keuzemenu kunnen gebruikers een advies krijgen over de duurzaamheid van het door hen benodigde/gewenste papier met keurmerk. Het Informatiecentrum Papier en Karton geeft in nauwe samenwerking met Papierpraat.nl vorm aan de app die in opdracht van het ministerie van Vrom wordt gemaakt. Doel is om de app in het voorjaar te presenteren.