Select Page

Project Duurzaam boek van start

31/01/2012

Duurzaamheid en efficiency gaan hand in hand. Industrie en boekenvak vinden elkaar in het project Duurzaam boek. Doel: efficiency en verduurzaming met kostenreductie tot gevolg. Op woensdag 18 januari vond bij drukkerij Wilco te Amersfoort de startbijeenkomst plaats. Papierindustrie, groothandel, grafische ondernemingen, Centraal Boekhuis en uitgevers kwamen bijeen om afspraken te maken voor de productie van een duurzamer boek. Inspiratie, bewustwording, transparantie, samenwerking en verduurzaming staan centraal in dit op de keten gerichte initiatief. Doelstelling is om in het najaar een duurzamer boek te presenteren. Daarnaast zal het project Duurzaam boek een checklist opleveren waarin vergelijkingen worden gemaakt met alternatieve boekvormen (Printing on Demand, Dwarsligger en eBook) en verdienmodellen. De checklist kan ook door andere uitgevers worden gebruikt. Lees meer…..