Select Page

Paus mengt zich in milieudebat klimaatconferentie Parijs

29/10/2016

De encycliek van paus Franciscus, Laudato Si (Geprezen zijt Gij), verscheen op 18 juni 2015. Een Nederlandse vertaling is inmiddels verkrijgbaar. Tijdens de klimaatconferentie in Parijs (van 30 november tot 11 december 2015) zal het pauselijke document zeker ter sprake komen. Niet in het minst omdat het boekwerk een brug mogelijk maakt tussen de milieucrisis en de vluchtelingenproblematiek als een complex, samenhangend sociaal, ecologisch vraagstuk. Volgens de paus weten we dat technologie die is gefundeerd op het gebruik van fossiele brandstoffen – vooral kolen, maar ook olie en in mindere mate gas – moet worden vervangen. Zij raken op en vervuilen bij verbruik ervan. Hout en houtproducten (papier) zijn herieuwbaar en recyclebaar. Zij komen nauwelijks aan bod in de encycliek. De centrale boodschap is:

  • het opwarmen van de aarde en de gewetenloze uitbuiting van de natuurlijke reserves bedreigen de toekomst van onze planeet;
  • het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de menselijkheid en een verantwoordelijkheid van allen.
  • om het verval van onze aarde een halt toe te roepen is een wereldwijde ecologische bekering noodzakelijk.

Dat betekent volgens Franciscus onder meer zuiniger omgaan met grondstoffen en minder producten gebruiken. Van water-, voedsel-, plastic- tot, ja ook papier, we moeten er bewust mee omgaan. De paus roept op tot een dialoog over het milieu binnen de internationale gemeenschap, tussen politiek en economie en tussen religies en wetenschap. Met ruim één miljard volgelingen heeft de paus een stem van betekenis. Gaat hij het verschil maken waar het regeringsleiders eerder niet lukte? Papierenkarton.nl las Laudato Si en schreef er een artikel over. Dit is te lezen op Duurzaamgeproduceerd.nl.