Select Page

Papierloos werken niet de oplossing

24/01/2013

Als goed voornemen voor 2013 heeft Google voorgesteld dat het een goed idee zou zijn om papierloos te gaan werken. Waarom? Het zou goed zijn voor het milieu. Geen gek idee als het alternatief, digitaal werken, eerst ook zou worden beoordeeld op milieudruk en wanneer uit een eerlijke vergelijking zou blijken dat dit echt duurzamer is. Nu ligt de nadruk alleen op print. De suggestie van Google lijkt vooral een rookgordijn om voorbij te gaan aan de enorme milieubelasting die elektronisch werken met zich meebrengt. Google speelt daar een voorname rol in. Mede door de megaservers van het bedrijf en het bijbehorende elektriciteitgebruik gaat de ICT-sector dit jaar de luchtvaart voorbij in CO2-uitstoot. Er komt steeds meer aandacht voor dit gegeven. Duurzaamheid betekent een bewuste omgang met middelen. Dat geldt net zo goed voor het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Lees het artikel hierover op Computable.nl.
google