Select Page

Papierindustrie ondertekent grondstoffenakkoord

25/01/2017

In 2050 wil Nederland een volledig circulaire economie hebben. Afval bestaat dan niet meer. Om dit te bereiken, tekenden bijna 200 partijen op 24 januari het Nationaal Grondstoffenakkoord. De Nederlandse papier- en kartonindustrie natuurlijk ook. Zij verwerkt jaarlijks 2,9 ton biobased grondstoffen en 82% van haar producten worden na bronscheiding binnen de eigen keten hoogwaardig gerecycled. Steeds meer reststromen uit andere sectoren worden gebruikt. De toepassing van papier en karton neemt jaarlijks toe, vooral verpakkingen, hygiëne producten en specialiteiten. De industrie wil de groei op een zo efficiënte en circulair mogelijke wijze realiseren. Bij die ambitie past de ondertekening van het Grondstoffenakkoord door de VNP. Lees meer….

Papierindustrie