Select Page

Papierenkarton.nl in Kiwa magazine

26/09/2013

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering als haar kernactiviteit heeft. De activiteit wordt ondersteund met inspectie, keuring, technology, training en data services. Kiwa geeft een papieren magazine uit. Bij een van de vorige uitgaven van het Kiwa Magazine werden de lezers gewezen op het abonnement op het digitale magazine. Dat zou gemakkelijk zijn voor de lezer én ook goed voor het milieu.

Papierenkarton.nl is in het kader van een anti-greenwashing campagne begonnen met het aanschrijven van bedrijven en instanties die zich zonder onderbouwing beroepen op verduurzaming door middel van digitalisering. Het stimuleren van milieubewustwording bij bedrijf en klant is een goede, noodzakelijke stap voorwaarts in een tijd waarin natuurlijke hulpbronnen onder druk staan. Maar dan dient dat wel op basis van eerlijke afwegingen te gebeuren, met een juiste onderbouwing. Anders ontstaat een onjuist en schadelijk beeld van papier en printproducten. Onderzoek wijst uit dat het in veel gevallen juist niet het geval is dat digitaal communiceren duurzamer is dan print. Niet papierloos, maar duurzaam communiceren moet het doel zijn.  Ook Kiwa werd aangesproken met als gevolg de mogelijkheid de beweringen in het magazine van repliek te dienen. Het interview met Papierenkarton.nl kan hier worden gelezen.