Select Page

Papierenkarton.nl campagne 2017

07/12/2016

In 2011 voerde bureau IPSOS een Europees onderzoek uit naar de consumentenperceptie over papier. Consumenten bleken een negatief beeld te hebben over deduurzaamheid van printmedia. Diezelfde consumenten gaven ook aan dat zij de voorkeur geven aan lezen van papier en dat zij karton zien als de meest milieuvriendelijke verpakkingsvorm. Voorts toonde het IPSOS onderzoek aan dat consumenten zich zorgen maken over de milieu-impact van papier. Dat lijkt te maken te hebben met een gebrek aan kennis. Zo denkt het gros van de consument dat de recyclingpercentages in Europa liggen tussen de 20 – 40%. Terwijl het percentage op  87% ligt in Nederland! En de 76% van de consumenten die van mening is dat er een verband bestaat tussen papier en de terugloop van tropische bossen, weet niet dat het Europese bos juist fors groeit en dat met tropische houtvezels geen papier kan worden gemaakt. Papier is een duurzame en prettige manier om van nieuws en andere inhoud te genieten. Om dat te promoten werd de Europese campagne No wonder you love paper ontwikkeld door Two Sides, een initiatief van Print Power dat is opgezet door de brancheverenigingen van de Europese papier- en grafische industrie. In Nederland wordt deze campagne onder de naam Natuurlijk Papier en Karton uitgevoerd door Papierenkarton.nl.

De campagne bestaat uit een aantal onderdelen: de brochure Mythen en Feiten, een reeks advertenties die kan worden gedownload en geplaatst (om zo de boodschap van duurzaam papier en karton breed te verspreiden), een animatiefilm waarnaar kan worden verwezen en een anti-greenwashing campagne. De anti-greenwashing campagne heeft tot doel om greenwashing ten koste van papier aan te pakken. In 2015 werden diverse banken aangeschreven en bezocht door Papierenkarton.nl en pasten de banken hun communicatie over papier en duurzaamheid aan. Komt u gevallen tegen van greenwashing? Meld ze via info@papierenkarton.nl bij Papierenkarton.nl.

In 2016 is een nieuwe Mythen en Feiten brochure specifiek voor golfkarton verschenen. In 2017 zal een nieuwe brochure worden gemaakt voor papier en karton algemeen. Hierin zijn de laatste onderzoekscijfers over bos, recycling en papier verwerkt. In 2017 zullen tevens nieuwe advertenties worden gemaakt waarin de nadruk ligt op de circulaire eigenschappen van papier en karton: hernieuwbare bron en recycling. Zie hiernaast een voorbeeld. De film krijgt een update.