Select Page

Papier van koeienpoep. Bruin is het nieuwe goud

17/08/2016

Er is sprake van een fors mestoverschot. Koeien poepen wel 10 tot 12 keer op een dag. Dagelijks plast en poept een koe zo’n 100 kilo urine en mest. Dat is een groot probleem voor het milieu. Koeienmest bevat fosfaat en nitraat. Bij te grote hoeveelheden is dat schadelijk voor bodem-, water- en luchtkwaliteit. Om de klimaatimpact van het mestoverschot te beperken zijn regels ingevoerd, die de uitstoot van fosfaat en nitraat moeten reduceren.

Natuurlijk begint de aanpak van het mestprobleem aan de basis: de koe. Minder koeien betekent minder minder mest. Met minder vlees- en zuivelconsumptie kan de consument/burger daarbij een rol spelen. Maar ook kan met een andere bril worden gekeken naar mest. Ontwerpster Jalila Essaïda vond een slimme manier om met het mestoverschot om te gaan: ze maakt er nieuwe materialen van. Met haar Mestic® lijn geeft zij mest een nieuwe functie en maakt zij van afval een nieuwe grondstof waarvan nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Zoals textiel en papier! Bruin als het nieuwe goud! Bekijk de video of lees meer op mestic.eu.