Select Page

Papier van agrarisch restafval: Paperwise

17/08/2015

PaperWise is een Nederlands initiatief. Het is papier gemaakt van afval. Het geeft agrarisch restmateriaal een tweede leven. Wise With Waste in een biobased, circulaire, economie. Door het gebruik van restafval wordt land niet primair gebruikt voor het maken van papier. Dat heeft positieve gevolgen voor de CO2-footprint van het paper. In de footprintberekeningen neemt landgebruik een voorname plek in.

Kanttekening: Voor de productie van papier worden de takken van bomen gebruikt, veelal niet de bomstammen die geschikt zijn voor de bouw- en meubelindustrie. Wat is landgebruik? Over die vraag kan een boom worden opgezet. De CO2-footprint reductie van Paper Wise compenseert de extra footprint van de transportkilometers. De productie vindt namelijk plaats in Colombia en India. Daarbij wordt ingezet op de ontwikkeling van de lokale communities. Er wordt geïnvesteerd in scholing en gezondheidszorg en het fabricage proces is gericht op veiligheid, zero waste en behoud van ecologie. Niet alleen duurzaamheid maar ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in brede zin worden nagestreefd door PaperWise. Kijk voor meer informatie op paperwise.eu.