Select Page

Papier maken met minder energie

12/07/2011

De fabricage van papier en karton vergt veel energie en water. Vooral het drogen vergt veel warmte. Onderzoekers van Wageningen UR deden in samenwerking met de papierindustrie onderzoek om de papierproductie te verduurzamen. Zij vonden nieuwe manieren om het papier stijf te maken door het gehalte aan vaste stoffen te verhogen. Daardoor is er minder water nodig en bovendien droogt het papier sneller zodat het energieverbruik daalt. Kijk voor meer informatie over wetenschappelijk onderzoek over papier en karton op de website van de Universiteit Wageningen.