Select Page

Papier- en kartonsector werkt hard aan duurzame toekomst

08/12/2016

Een duurzame toekomst: de Nederlandse papier- en kartonsector werkt er hard aan. Zij doet dat onder meer met het wijdverbreid recyclen van oud papier en een significante verlaging van energieverbruik en CO2-emissie. Ook worden alternatieve vezelsoorten gebruikt voor het maken van papier en karton, bijvoorbeeld vezels uit gras, tomatenplanten of drankenkartons. Dat biedt tal van mogelijkheden om lokale kringlopen op duurzame wijze te sluiten. En het helpt bij de ontwikkeling van nieuwe producten die bijdragen aan een biobased economie. De VNP roept ketenpartners op tot samenwerking, om samen te zoeken naar alternatieve en/of locale vezels. Zij heeft hiertoe een flyer ontworpen die te vinden is op de website van de VNP. Meer weten over (alternatieve) grondstoffengrondstoffen? Kijk op Papierenkarton.nl.