Select Page

Papier- en kartonsector en klimaatakkoord

02/01/2019

Op 21 december presenteerde Ed Nijpels (voorzitter van het Klimaatberaad) zijn klimaatakkoord. Net als de overheid investeert het bedrijfsleven de komende jaren 12 miljard euro in verduurzaming. Bedrijven stellen CO2-plannen op, waarin zij beschrijven op welke manier zij bijdragen. Als bedrijven zich niet aan de afspraken houden, volgt een heffing. De papier- en kartonsector presenteerde kort voor de zomer zijn roadmap. Hierin wordt geschetst hoe de sector invulling geeft aan een duurzame toekomst.