Select Page

Papier blijft populairder dan scherm

18/01/2018

We leven in een informatiesamenleving. Lezen, taalvaardigheid en tekstbegrip zijn basisvaardigheden, niet alleen om toegang te krijgen tot de snel groeiende hoeveelheid gedrukte en digitale informatie, maar ook om de inhoud ervan te duiden. Hoeveel en hoe wordt er nog gelezen? In het onderzoeksrapport Lees Tijd brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (de veranderingen in) het leesgedrag van Nederlanders in kaart.

De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant.

  • Nederlanders lezen gemiddeld 50 minuten op een dag
  • het grootste deel daarvan gaat naar het lezen van kranten (16 minuten), gevolgd door boeken (12 minuten). Lezen van informatie via internet neemt 7 minuten in beslag en de nieuwssites/-apps vragen 6 minuten van onze tijd. Tijdschriften volgen met 5 minuten leestijd. De overige tijd gaat naar huis-aan-huisbladen (1 minuut), overige (2 minuten) en teletekst (1 minuut). Met name ouderen lezer vaker van papier.
  • Nederlanders besteden het grootste deel van hun leestijd aan papieren media (31 minuten). Wel is de leestijd van papier iets teruggelopen: in 2013 bedroeg deze nog 36 minuten. Papier domineert nog het meest bij het lezen van tijdschriften, gevolgd door kranten en boeken. Het schermlezen omvat voor het grootste deel nog de media zonder papieren pendant (teletekst, nieuwssites/-apps, informatie via internet).
  • Het aandeel media-multitasking is het grootst bij het scherm lezen.
  • Het aantal lezers en de duur van lezen neemt af. Het aantal Nederlanders dat helemaal niet leest is gestegen. Intensivering van het leesbevorderingsbeleid in de volle breedte in de
    rede liggen.

Download het rapport. Het rapport is te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.