Select Page

Paperless niet altijd groen

28/09/2012

De New York Times publiceerde op 22 september een interessant artikel over datacenters. Daar waar vaak de opvatting heerst dat digitalisering en een paperless office leiden tot verduurzaming, wordt duidelijk dat dit wat genuanceerder ligt. Het energiegebruik van de datacenters is zeer groot. En de bron daarvan ligt voornamelijk in fossiele brandstoffen (olie en steenkool) die opraken en veel Co2-uitstoot tot gevolg hebben. Lees meer…