Select Page

Oudpapier hoort in de papierbak: bronscheiding

29/09/2016

Amsterdam kent een papierrecyclingpercentage van 38% terwijl het landelijke gemiddelde op 87% ligt. Afvalverwerker AEB Amsterdam wil het vele oudpapier dat Amsterdammers nog in hun vuilniszakken stoppen machinaal gaan nascheiden. Het papier is ‘bijvangst’ voor de scheidingsinstallatie die ook plastic, metaal en organisch afval uit het huisvuil gaat halen. Geen goed idee vinden PRN en Papierenkarton.nl. Papier dat aan de bron is gescheiden heeft een hogere kwaliteit en is beter herbruikbaar. Zij dringen aan op verhoging van de inzameling van oudpapier. Lees het interview in dagblad Het Parool dat eerder deze maand verscheen: pagina 14 en 15.