Select Page

Op naar nul hectare ontbossing

25/05/2011

Het terugdringen van ontbossing is een van de speerpunten van het WWF om de mens in de toekomst in
harmonie met de natuur te kunnen laten samenleven. 2011 is het jaar van de bossen. Het WWF heeft daarom in
samenwerking met het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) het Living Forests Model
ontwikkeld. Het model is ook bekend als het Zero Net Deforestation and Forest Degradation-model (ZNDD).
WWF wil dat de ontbossing wordt teruggebracht van de huidige 13 miljoen hectare per jaar naar nul hectare in
2020.

Het ZNDD-model maakt het mogelijk verschillende scenario’s uit te werken voor het wereldwijde gebruik van
landbouwgronden. Het berekent de op elkaar inwerkende krachten als bevolkingsgroei en consumptieve vraag
en beschrijft de mogelijke effecten daarvan op voedselproductie, klimaatverandering, biodiversiteit,
landbouwprijzen en economische ontwikkeling.

Hoewel de marktvraag een van de oorzaken is van bosbeschadiging, kan deze vraag ook beter bosbeheer stimuleren.
Denk aan stimulansen om sociale en milieuvriendelijke standaarden in bosbeheer en landbouw te bewerkstelligen
en om illegaal gekapt hout in de ban te doen. Keurmerken als FSC en PEFC kunnen helpen bij het stimuleren van een
duurzame vraag en wijze van bosbeheer. Klik hier voor meer informatie over het rapport.